Acasă

Viziunea școlii noastre

    O școală în care oamenii colaborează, învață și creează împreună, o școală în care se dezvoltă relația școală-familie-comunitate spre binele elevilor, o școală receptivă și deschisă la schimbare.

Misiunea școlii noastre

    Misiunea Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ciucurencu” este aceea de a rămâne un puternic centru de cultură și educație, absolut necesar formării și dezvoltării personalității elevilor, prin desfășurarea unui demers didactic de calitate, în conformitate cu cerințele educaționale și socio-culturale actuale, de a încuraja învățarea prin cooperare, pe parcursul întregii vieți, de a crea o cultură de apreciere a învățării, care se axează pe cum să înveți, deoarece noi credem în valoarea și în relevanța învățării fiecăruia, care va genera creșterea calității vieții comunității căreia școala îi aparține și pe care o reprezintă.